Dosarul de candidatură al profesorilor însoțitori va conține: 

-cerere;

-scrisoare motivațională;

-recomandare C.A.;

-Curriculum vitae (însoțit de dovezi) și pașaportul lingvistic din care reiese cunoașterea limbii engleze, cel puțin la nivel A1;

-Copii după actul de identitate, actul de studii;

Dosarele vor fi selectate pentru concurs dacă respectă criteriile:

-înscrierea la termen;

-conține toate documentele solicitate;

-candidatul este profesor titular din aria curriculară ,,Tehnologii,, sau profesor de Limba engleză.

Probele de concurs sunt:

-de analiză a documentelor din dosar;

-de evaluare scrisă și orală a competențelor de limbă engleză;

Notă:

Selecția profesorilor se va realiza în luna octombrie 2018

Primii 6 clasați vor însoții elevii în mobilități, iar restul profesorilor, în ordinea descrescătoare a punctajului, vor fi pe lista de rezerve.

Dosarul de concurs al elevilor trebuie să conțină următoarele documente:

-copie act de identitate

-adeverință de elev, care atestă calificarea profesională

-cerere de înscriere

-Curriculum vitae tip Europass și Pașaportul lingvistic

-scrisoare de intenție

-recomandare diriginte

-recomandare de la profesorul clasei care predă una din disciplinele tehnice de specialitate

-adeverință că nu are media la purtare scăzută pe semestrul anterior participării la concurs

-adeverință de la medicul de familie sau medicul școlar că elevul nu suferă de boli cronice

Notă:

Selecția elevilor pentru fluxul 1 și 2 se va realiza în luna noiembrie 2018

© 2018 TROANȚĂ NICOLETA  Toate drepturile rezervate.
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!